Tutustu ohjaukseen, jossa yliaistillisuus on osana.

TUTKIN, MIETIN, HAEN SELITYSTÄ KOKEMUKSILLENI

Luonnonlakien mukaista kaikki

Olen tohtoriksi väitellyt. Joku on sanonut, että tuon tason tutkinto velvoittaa olla sekaantumatta ilmiöihin, joita tieteen piirissä vielä aika lailla vierastetaan. Jos en selittämättömiä kokemuksia suoralta kädeltä huuhaaksi julistaisikaan, ainakin minun tulisi pysyä hiljaa. En julista, en vaikene vaan tutkin kokemaani.

Tällä sivustolla kuvaamani kokemukset ovat minulle yhtä aitoja ja todellisia kuin fyysiset aistihavainnot. Fyysisin aistein havainnoin tämän todellisuuden, värähtelytaajuuden, ulottuvuuden ilmiöitä ja ympäristöä, ne riittävät kukin rekisteröimään vain tämän todellisuuden värähtelyä. Olemassaolon ulottuvuuksia, eri värähtelytaajuuksia, on kuitenkin monia. Minä ilmeisesti ylitän fyysisten aistien rekisteröimien värähtelytaajuuksien rajat ja koen muitakin värähtelytaajuuksia. Siksi sanon, että kokemukseni ovat yliaistillisia, eivät yliluonnollisia. Ne eivät ole paranormaaleja vaan normaaleja, luonnonmukaisia. Me emme vain vielä tunne kaikkia universumin lainalaisuuksia.

Selitystä kokemuksille etsiessäni olen askarrellut tieteen, arkeologian ja muinaiskulttuurien parissa, lukenut, keskustellut viisaampien kanssa, osallistunut konferensseihin, kuunnellut esitelmiä, kolunnut nettiä, matkannut maailmalla.Tällä hetkellä koen kvanttifysiikan läheiseksi kokemuksieni selitystaustana.  Koko universumin kattava tietoinen energia on valoa, värähtelyä, informaatiota. Siitä käytetään nimityksiä mm. source field eli lähdekenttä, 0-pistekenttä, divine matrix. Uusimman tieteen mukaan kaikki on tuossa tietoisuuden kentässä yhtä eli kaikki on yhteydessä kaikkeen. Kuten kaikki havaitsemamme, minäkin olen osa tuota isoa tietoisuutta, sen uloke, fyysinen energiatihentymä. Siksi minussa on yhteys siihen ja sitä kautta laajempi tietoisuus, joka kaikkine arkielämään sovellettavine mahdollisuuksineen on vielä mystinen juttu. Yhtenä niistä tietoisuus ja sen käyttö: universaalissa kentässä olevat alkeishiukkaset ovat mahdollisuuksien tilassa, josta todellisuus konkretisoituu havainnoijan tietoisen ajatuksen mukaan. Tätä tarkoittaa manifestointi, näin omalla energiallani luon ja muokkaan elämääni, tiedostinpa sen tai en.

Peilaan tutkimaani ja siitä johtuvia selityksiä niin uusimpaan tieteeseen kuin moniin uskontoihin ja legendoihin. En sulje pois Korkeimman olemassa oloa, päinvastoin. Monet kokemukseni ovat saaneet minut samoin kuin monen johtavan fyysikon toteamaan tuon tieteen jo todistaman tietoisen kaikkiallisen energian johdatuksen ja huolenpidon. Uteliaisuudella, luottamuksella ja kiitollisuudella rakennan omaa totuuttani. Se elää ja  tarkentuu aina sen mukaan, mitä uutta ja minulle merkityksellistä tietoa tutkimusmatkallani löydän.